Alles wat je moet weten over btw: tarieven, aangifte en kleineondernemersregeling

Als ondernemer betaal je meestal omzetbelasting (hierna: btw) over je omzet. In deze blog gaan wij de btw nader toelichten.

Wat is btw?
De btw (belasting over de toegevoegde waarde) is een indirecte belasting die de overheid heft over de verkoop van goederen en diensten. 

Het standaardtarief voor de btw is 21%. Voor bepaalde diensten en goederen geldt een verlaagde btw-tarief van 9% en 0%. 

Je berekent btw over de vergoeding voor jouw goederen of diensten. Het totaalbedrag dat je aan jouw klanten in rekening brengt, is dan inclusief btw. Welk btw-tarief je moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten die je levert.

Hoe werkt de btw-aangifte?
Je bent verplicht om per maand of kwartaal digitaal btw-aangifte te doen. Wanneer je niet (tijdig) of niet correct aangifte doet, riskeer je een boete van de Belastingdienst. In de aangifte je aan hoeveel btw je hebt berekend aan jouw klanten en de btw die leveranciers aan jou hebben berekend. Btw die je zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag je in de meeste gevallen aftrekken.

In een aantal gevallen betaal jij niet de btw, maar de ondernemer aan wie je goederen of diensten levert. Dit noemen we de btw verleggingsregeling. Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt.


Kleineondernemersregeling
Indien je onderneming een omzet van maximaal € 20.000 per jaar heeft, kan je gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR). Als je de KOR toepast, bereken je geen btw aan je klanten en heb je geen recht op aftrek. Ook doe je geen btw-aangifte meer, op een paar uitzonderingen na.

Tip!
Draag je elk kwartaal btw af? Reserveer dan maandelijks het bedrag aan btw dat je moet betalen aan de Belastingdienst. De btw reserveren voor de btw-aangifte is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet 100% van de btw die je van klanten ontvangt minus de btw die leveranciers aan jou hebben berekend afdragen aan de Belastingdienst. We raden je aan om de af te dragen btw apart te houden op een aparte spaarrekening (spaarpot). Je kunt het geld dan in één keer overmaken zodra je de btw-aangifte hebt gedaan.